Wyrabianie przynależności do historii i tradycji regionu wpływa na kształtowanie ważnych umiejętności współżycia w danej społeczności, rozwijanie zachowań prospołecznych, zaszczepianie postaw tolerancji wobec innych ludzi oraz tworzenie sytuacji umożliwiających współdziałanie z innymi. Aby uniknąć encyklopedycznego przekazywania najmłodszym pokoleniom tych ważnych zagadnień, pragniemy stworzyć takie sytuacje, które pozwolą im na samodzielne odkrywanie związków z regionem. Chcemy pomóc dzieciom odpowiedzieć na pytania:, Kim jesteśmy? Skąd pochodzimy? Gdzie są nasze korzenie? Aby tak się stało należy uświadomić naszym małym obywatelom; kim byli ich przodkowie, jaki jest ich rodowód, skąd się wywodzą, co pozostawiły w spadku inne pokolenia.

Stąd Dzień Regionalny, który już wpisał się do tradycji naszej szkoły i integruje nas ze społecznością lokalną W tym roku dnia 22 maja już po raz czwarty zorganizowany został w szkole w Mariance.

W spotkaniu uczestniczył ksiądz proboszcz Marian Kaczmara, Wójt Adam Kuna, Skarbnik Gminy Bożena Niezgoda, Kierownik Referatu i Oświaty Marta Słotwińska, Specjalista ds. promocji i rozwoju Marcin Pastuszak, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kazimierz Madejczyk, Dyrektorzy szkół: Beata Bąk, Justyna Polaczek, Beata Tymczak, Andrzej Pastuszak, koordynator projektu Bartosz Krupa, Prezes straży w Mariance Paweł Wołoszyn, rodzice, nauczyciele i uczniowie SP w Czółnach, Gimnazjum w Niedrzwicy Dużej, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli, Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej oraz przyjaciele naszej szkoły.

Uroczystość uświetniły występy i prezentacje zespołów: tanecznego, plastycznego, teatralnego, Mediów i Informacji, działające w ramach projektu "Chcę, mogę, potrafię", który jest realizowany w naszej szkole.

Gościnnie wystąpił zespół pieśni i tańca „APIS” z Pszczelej Woli oraz grupa wokalna z GOKSiR pod okiem pana Wiesława Brzóski.

Każdy mógł obejrzeć wytwory koła plastycznego – obrazy, kolorowe puszki i kamienie wykonane techniką decoupage.

Pod okiem Artura Hanaja ucznia Liceum plastycznego w Nałęczowie można było zmierzyć się ze sztuką origamii oraz otrzymać portret wykonany ręką naszego gościa.

            W przerwach między występami każdy mógł spróbować, jak smakują tradycyjne potrawy: bigos, pazibroda, pierogi z kaszą i serem, ruskie, kulebiak, racuchy, chleb ze smalcem oraz pyszne ciasteczka. Wszystkie te potrawy zostały przygotowane przez naszych wspaniałych rodziców, którzy zawsze wspierają nas w podejmowanych działaniach.

Wszyscy mogli popróbować „swojskiego” masełka, zapiekanego sera oraz zsiadłego mleka przygotowanego przez Panią Janinę Dziaduszko.

            Bardzo serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wspomogli nas finansowo
i rzeczowo w organizacji tej uroczystości: Pani Janinie Łabidze – prezesowi BS w Niedrzwicy Dużej; Panu Grzegorzowi Mielnikowi - właścicielowi piekarni; Panu Alfredowi Mordzińskiemu – właścicielowi masarnii „Fred”; Państwu Agnieszce i Arturowi Jaśkowskim – właścicielom Sklepu „Groszek”; Panu Henrykowi Jaśkowskiemu – właścicielowi masarni; Państwu Marzannie i Władysławowi Boruchom – właścicielom siedliska folkloru „Marzanna”; Panu Dariuszowi Mrozowi – właścicielowi biura podróżnego ”CORAL TOUR”; Państwu Teresie i Henrykowi Wojtyłom. To także dzięki nim, ich bezinteresowności i dobrej woli możliwa jest realizacja naszych działań.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za bezinteresowne włączenie się w rozwijanie kształcenia regionalnego i pomoc w pomnażaniu naszego dziedzictwa kulturowego.

Organizatorzy