Spełniamy dziecięce marzenia

 

Projekt „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu” był prezentowany jako przykład dobrej praktyki w Lublinie w Urzędzie Marszałkowskim. Funkcjonujące w jego obrębie punkty przedszkolne w Mariance, Czółnach i w Sobieszczanach kończą już drugi rok swojej pracy dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej.

Dotychczas objęliśmy wsparciem 105 dzieci, w tym 4 w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. W pracy z dziećmi dążymy do rozwijania takich cech  osobowości i umiejętności, które pozwolą im z sukcesem funkcjonować w szkole i całym późniejszym życiu. Staramy się, aby pobyt w tych punktach sprawiał im radość, rodzicom zaś dawał poczucie, że ich dzieci są bezpieczne i mają zapewnione pełne możliwości rozwoju. Nie wyręczamy dzieci, nie krytykujemy, ale sensownie im pomagamy, poprzez organizowanie procesu uczenia się i czuwanie nad jego przebiegiem. Pamiętamy o tym, aby dziecko samo wspinało się po kolejnych szczeblach swego rozwoju.

Organizowane w punktach przedszkolnych zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, spacery, czy piesze wycieczki pokazują dzieciom, w jaki sposób można aktywnie spędzać czas. Podejmowane są działania prozdrowotne zachęcające do dbania o własne zdrowie poprzez systematyczne mycie zębów, picie wody, jedzenie warzyw i owoców, itp.

Firma Bon Appetit, która zajmuje się przygotowywaniem posiłków dla naszych podopiecznych ściśle współpracuje z rodzicami. Organizuje dla  nich w ramach Akademii Zdrowego Żywienia „Wiem co jem” warsztaty kulinarne, prelekcje, dietetyk udziela konsultacji telefonicznych na temat zdrowego żywienia małych dzieci, przygotowywania posiłków. Ma to ogromny wpływ na kształtowanie nawyków zdrowotnych zarówno u rodziców, jak i u dzieci. Przedszkolaki uczą się szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa. Dzięki temu posiadają informacje o zagrożeniach płynących ze świata zewnętrznego.

 Poza tym rozwijamy całą gamę umiejętności: m.in. z dziedziny plastyki, muzyki, tańca, czy teatru. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w występach przed publicznością, konkursach i wystawach, dzięki czemu prezentują swoje talenty i przygotowują się do roli świadomych odbiorców sztuki. Nabywają nowe umiejętności radzenia sobie w grupie z dala od bezpiecznych w ich pojęciu miejsc i znanych osób. Poznają innych przedszkolaków i dzięki współpracy z nimi uczą się partnerstwa, tolerancji, otwartości, a także asertywności. Uczą się rozumieć i akceptować uczucia innych, jak również wyrażać swoje emocje w sposób akceptowany społecznie.

Dążymy do tego, aby prowadzona edukacja  pełniła rolę doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziny, ponieważ tylko dzięki współpracy ze środowiskiem rodzinnym możliwe jest osiągnięcie pożądanych efektów wychowawczych i dydaktycznych. Podejmowana przez rodziców współpraca, ich zaangażowanie w organizowane w punktach przedszkolnych działania stanowią swego rodzaju inwestycję w przyszłość dzieci.

Zainteresowane funkcjonowaniem punktów przedszkolnych osoby zapraszamy do oglądania strony projektu www.szkolamarianka.internetdsl.pl lub ich odwiedzin w celu zaobserwowania codziennej pracy. Przyjmujemy jeszcze karty zgłoszeń na rok szkolny 2013/2014. Są jeszcze wolne miejsca w Punkcie Przedszkolnym w Sobieszczanach.  

Przypominamy, że punkty pracują w systemie 10-godzinnym i są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Koordynator projektu - Zofia Stec

 

 

Zapisy do punktów przedszkolnych na rok szkolny 2013/2014 rozpoczęte

 

Cały cywilizowany świat troszczy się o swoich najmłodszych obywateli. Troska ta przejawia się w organizowaniu godnych warunków do ich rozwoju. Na całym świecie dostrzega się, jak ważna jest wczesna stymulacja i organizowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi, docenia się wpływ wczesnej edukacji na późniejsze osiągnięcia dziecka.

Dlatego też w trosce o tych najbardziej wymagających obywateli, działające przy szkole w Czółnach, Mariance i Sobieszczanach, darmowe, 10-godzinne punkty przedszkolne  już po raz trzeci zapraszają Rodziców do zapisywania swoich pociech  do w/w placówek. Przypominamy, że przedszkola są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwa dzieciom gwarantujemy wszechstronny rozwój, uczestnictwo w wielu ciekawych zabawach i zajęciach   edukacyjnych. Indywidualne podejście do każdego dziecka oraz rzetelną informację o tym jak się rozwija, jakie ma predyspozycje oraz jak funkcjonuje  w grupie rówieśniczej. Zapewniamy odpowiednie warunki do rozwijania wrodzonych umiejętności twórczych i intelektualnych, odkrywania nowych zdolności. W pracy z dziećmi stawiamy na ich samodzielność i kreatywność. Naszym celem jest stworzenie im miejsc, w których będą zwyczajnie szczęśliwe.

Zapewniamy szeroką gamę zajęć edukacyjnych. Oferujemy zajęcia obowiązkowe organizowane zgodnie z przepisami MEN oraz zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmikę, logopedyczne, z psychologiem, z pedagogiem, informatyczne, teatralne, gimnastyczne, rozwijające kompetencje matematyczne. Dzieci z potrzebami obejmujemy programem wczesnego wspomagania.  Włączamy Rodziców do działań podejmowanych w przedszkolach.

Wczesna edukacja to najlepszy czas na inwestycję w rozwój możliwości intelektualnych człowieka – trzeba pamiętać, że znaczna ich część kształtuje się do piątego roku życia. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola zaprocentują w szkole. Takie dzieci lepiej się uczą. Wczesna edukacja to najefektywniejszy sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. W przedszkolu dziecko dowiaduje się, jaki jest świat poza rodziną, poznaje wielu kolegów i uczy się z nimi współdziałać, kształtuje prawidłowe relacje społeczne, które staną się podstawą jego życia w różnych środowiskach rówieśniczych zawodowych i partnerskich.

Karty zgłoszenia są do pobrania w Biurze Projektu w Mariance, w szkołach w Czółnach i Sobieszczanach oraz na stronach internetowych szkół.

 

Karta zgłoszenia
Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych

Regulamin projektu „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA KLUCZEM DO SUKCESU"

 

Niniejsze regulaminy wchodzą w życie od 02.01.2013 roku. Zmiany w regulaminach podyktowane są zmianami  w systemie oświaty.

 

 

 

 

 

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że przy szkołach w  Czółnach, Mariance i w Sobieszczanach funkcjonują darmowe, 10-godzinne punkty przedszkolne, które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staramy się, aby w naszych punktach panowała atmosfera zgody, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziecko jest dla nas najwyższą wartością, ma swoje prawa, ale ma też obowiązki.

Zapewniamy dzieciom profesjonalną opiekę i edukację, indywidualne tempo rozwoju, rozwój zainteresowań i uzdolnień, poczucia własnej wartości, optymizmu i kreatywności, poprzez wdrażanie nowatorskich osiągnięć dydaktyki w zakresie nauczania. Obejmujemy dzieci programem wczesnego wspomagania rozwoju.

Zapewniamy ciekawy program edukacyjny, dzięki któremu Państwa dzieci zdobędą wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i w dorosłym życiu. Dbamy o to, aby dzieci przez zabawę uczyły się współdziałania w grupie, poznawały reguły życia społecznego. W atmosferze radości odkrywały świat dźwięków, barw, liter

i cyfr. Wykwalifikowany i przyjazny personel dokłada wszelkich starań aby Państwa dzieci radośnie stawiały pierwsze kroki w samodzielnym odkrywaniu i poznawaniu otaczającego ich świata.

Oferujemy również naszym przedszkolakom szeroki wachlarz zajęć dodatkowych, opiekę logopedyczną (3 razy w tygodniu), psychologiczną (5 razy w miesiącu) i pedagogiczną(3 razy w miesiącu). W sierpniu będą prowadzone zajęcia adaptacyjne, aby zapewnić najmłodszym łagodne poznawanie świata przedszkolnego. Wszystkie zajęcia dodatkowe, prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, mające przygotowanie pedagogiczne, aby  pobudzić  potencjalne zdolności i umiejętności dzieci.

Są one wplecione w harmonogram zajęć dydaktyczno-opiekuńczych.
Część z nich będzie prowadzona w bloku popołudniowym, aby nie przeciążać dzieci nadmiarem zajęć w bloku przedpołudniowym, bowiem dzieciństwo jest po to, aby się bawić.

Ponadto oferujemy:

1. Rytmikę 1 razy w tygodniu. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Dzieci uczą się piosenek, tańców, poczucia rytmu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych.

2. Język angielski 2 razy w tygodniu. Nauka języka angielskiego odbywa się przez gry i zabawy. Nauczyciele wykorzystują różnorodne metody pracy z dziećmi. Zajęcia są dynamiczne, tempo zajęć zmienne, zabawy statyczne przeplatają się z piosenkami i zabawami ruchowymi.
3. Zajęcia teatralne wplecione w proces zajęć dydaktycznych. Dzieci uczą się właściwej dykcji, prezentacji scenicznej i nabywają umiejętności recytatorskich oraz przygotowują przedstawienia okolicznościowe.
4. Zajęcia gimnastyczne. Na tych zajęciach dzieci ćwiczą sprawność fizyczną i wzmacniają kondycję. Doskonalą koordynację wzrokowo-ruchową oraz precyzję i płynność ruchów.

5. Zajęcia informatyczne. Na tych zajęciach dzieci będą mogły poznać podstawowe tajniki obsługi komputera.
6. Zajęcia plastyczne. Dzieci zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi, z nietypowymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich. Pobudzają wyobraźnię, rozwijają ekspresję plastyczną, uczą się wyrażania własnych przeżyć, nastrojów, stanów emocjonalnych. Pozwalamy na wymyślanie i tworzenie bez pouczeń. W ten sposób dzieci poznają własne kompetencje.

Jesteśmy po to, aby pobudzać działania wyzwalające możliwości dzieci, nie poprawiamy i nie krytykujemy, lecz wspieramy, zachęcamy i podpowiadamy.

Dostrzegamy i rozumiemy potrzeby swoich podopiecznych, dbamy o to, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu dostarczał im miłych wrażeń, jednocześnie pamiętamy o przestrzeganiu reguł i zasad, po to, aby zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej punktów przedszkolnych www.szkolamarianka.internetdsl.pl Od marca rozpoczynamy przyjmowanie kart zgłoszeń, zachęcamy do zapisywania dzieci. Kryteria rekrutacji oraz karty zgłoszeń są dostępne na: stronie internetowej szkoły, w Biurze projektu przy Szkole Podstawowej w Mariance, tel. 815175034, są też do pobrania w poszczególnych szkołach u dyrektorów.

Kontakt do poszczególnych szkół:

- Szkoła Podstawowa w Czółnach: tel.: 815175035, 723812714,

- Szkoła Podstawowa w Mariance: tel.: 815175034, 723812709,

- Szkoła Podstawowa w Sobieszczanach: tel.: 815116012, 723812581

 

Koordynator projektu, tel. 665711034, 723812735

 

Karta zgłoszenia

Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych

Regulamin