Oficjalne otwarcie Punktu Przedszkolnego w Mariance

    Od 1 września 2011 roku w trzech miejscowościach naszej gminy: Mariance, Sobieszczanch i Czółnach w ramach projektu unijnego „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu” działają dziesięciogodzinne Punkty Przedszkolne. Przedszkola te zapewniają rozwój umiejętności matematycznych, społecznych, plastycznych i innych wynikających z realizacji podstawy programowej. Małe przedszkolaki mogą uczestniczyć również w wielu zajęciach finansowanych ze środków EFS, między innymi są to zajęcia z języka angielskiego, rytmiki, logopedyczne, zajęcia specjalistyczne z psychologiem i pedagogiem.

    12 października b.r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Punktu Przedszkolnego w Mariance. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez panią dyrektor Edytę Golewską dzieci, rodziców oraz przybyłych gości, wśród których znaleźli się ks. Marian Kaczmara, p. Adam Kuna - Wójt Gminy Niedrzwica Duża, p. Bożena Niezgoda - Skarbnik Gminy, p. Marta Słotwińska - Kierownik Referatu Oświaty, p. Weronika Pylak - Dyrektor GOKSiR, p. Izabela Mazurek - Główny specjalista GOKSiR, p. Marcin Pastuszak – Specjalista do spraw promocji i rozwoju Gminy, p. Sławomir Zygo - Przewodniczący Rady Powiatu, p. Elżbieta Kędziora Kierownik OPS, p. Alina Kłos – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czółnach. Podczas uroczystości sale przedszkolne zostały poświęcone przez ks. Mariana Kaczmarę. Symbolicznego przecięcia czerwonej wstęgi dokonał Wójt Gminy wraz z przedstawicielem małych przedszkolaków Sebastianem.

    Podczas uroczystego otwarcia nasi milusińscy zaprezentowali wiersze i piosenki. Uroczystość została uświetniona pasowaniem maluchów na dzielnych i wesołych przedszkolaków.

    Na otwarciu przedszkola nie zabrakło również tortu dla wszystkich zebranych gości oraz przygotowanego specjalnie na tę okazję poczęstunku.

 

Koordynatorzy projektu

Zofia Stec

Monika Jaśkowska

Galeria zdjęć