Czas na podsumowanie projektu "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu”

 

Realizacja projektu "Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu” dobiega końca. Trzy szkoły podstawowe: w Czółnach, Mariance i w Sobieszczanach ponad trzy lata temu wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i w trosce o najmłodszych mieszkańców naszych miejscowości, złożyły wniosek o dofinansowanie, którego głównym celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z małych miejscowości oraz podniesienie jakości usług edukacyjnych. Wszystkie cele służyły wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych oraz rozwijaniu zainteresowań i talentów. Projekt został oceniony pozytywnie, dzięki czemu przy wymienionych szkołach utworzono 10-godzinne punkty przedszkolne.  Ogólna kwota dofinansowania to 1568812,00 zł. Beneficjentem  jest Gmina Niedrzwica Duża.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności  w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizowany jest od 01.07.2011, a zakończy się 30.06.2014 roku.

Wsparcie otrzymało 150 dzieci i 78 rodziców. W realizację  jego zadań  zaangażowanych jest 27 osób.

W ramach projektu zostały wykonane prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych dla przedszkolaków.   Mają one samodzielne wejścia, własną szatnię oraz sanitariaty i po dwie sale przeznaczone na prowadzenie zajęć. Pomieszczenia te zostały wyposażone w niezbędne meble i urządzenia. Przedszkola zostały również wyposażone w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i zabawki. Prace te oraz główna część wyposażenia zostały zrealizowane przed rozpoczęciem pracy przedszkola, czyli w miesiącach wakacyjnych 2011 r.

Nauczyciele realizowali podstawę programową w oparciu o wybrane programy MAC  i WSiP. W ramach projektu finansowane były również wyprawki przedszkolne i dożywianie dzieci.

Dzieci uczestniczyły w wycieczkach krajoznawczych, wyjeżdżały do teatru, kina. Brały udział w przedstawieniach teatralnych wystawianych w szkołach przez grupy teatru obwoźnego, jak również przygotowanych przez uczniów i rodziców. Uczestniczyły w wielu uroczystościach organizowanych na terenie szkół. W punktach przedszkolnych organizowano także wiele spotkań i uroczystości, na które zapraszani byli goście, rodzice, dziadkowie.

Projekt ten dał wiele dobrego:

Projekt realizowany był wieloaspektowo, by jak najlepiej przyczynić się do przyszłego sukcesu edukacyjnego naszych przedszkolaków.

Odbywały sie zajęcia rozwijające intelekt, kompetencje kluczowe, jak również:

Na bieżąco informowaliśmy rodziców o działaniach z projektu poprzez systematyczne aktualizowanie strony internetowej.

Dzięki udziałowi w projekcie nasze przedszkolaki uwierzyły we własne siły, nabrały pewności siebie i otworzyły się na otaczający je świat.

Tych sukcesów nie byłoby, gdyby nie determinacja osób, dla których dobro dziecka jest wartością nadrzędną, którzy rozumieją, że warto i trzeba inwestować w młode pokolenie, ponieważ „człowiek to najlepsza inwestycja.”

Wszystkim, którzy realizowali projekt „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu”, aktywnie w nim uczestniczyli oraz  przyczynili się do osiągnięcia zakładanych rezultatów,  składam serdeczne podziękowania.

Koordynator projektu

Zofia Stec

 

Zakończenie roku przedszkolnego 2013/2014

25 oraz 27 czerwca 2014 r. odbyły się uroczyste zakończenia roku przedszkolnego 2013/2014 w punktach przedszkolnych w Czółnach, Mariance oraz Sobieszczanach. Z tej okazji dzieciaczki przygotowały krótkie programy artystyczne, w których mogły pokazać zdobyte umiejętności aktorskie, wokalne oraz taneczne. Zaproszeni goście z zainteresowaniem wysłuchali wierszy oraz piosenek.

 

Punkt Przedszkolny w Mariance zaprasza na  „Dni otwarte”  

Szanowni Rodzice, jeśli szukacie miejsca, gdzie Wasze Dziecko poczuje się jak w domu, to zapraszamy do naszego przedszkola.  Zapewniamy dzieciom rozwój w przyjaznej atmosferze oraz odkrywanie tajników świata pod okiem fachowej kadry.

Wiadomo, że okres przedszkolny dla każdego maluszka to czas badania, odkrywania i fascynacji.  My zrobimy wszystko, by doświadczanie świata było nieustanną przygodą, która niesie za sobą wiele praktycznej wiedzy i umiejętności. Wspólnie zbudujemy atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji. Jesteśmy uwrażliwieni na indywidualne różnice dzieci. Naszym celem jest prowadzenie dziecka zgodnie z jego indywidualnym rozwojem.

Zapewniamy dzieciom:

·         Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach i przeglądach dziecięcych,

·         Nawiązanie kontaktu z mediami,

·         Rozwijanie zainteresowań dotyczących własnej ekspresji w różnych formach dziecięcej twórczości teatralnej,

·         Nawiązanie współpracy z fundacjami w celu pozyskiwania wolontariuszy do prowadzenia innowacyjnych zajęć.

 

     Naszym celem jest, aby wszystkie dzieci były radosne i chętnie uczęszczały do przedszkola.

     Prowadzimy już zapisy na rok szkolny 2014/2015. Przyjmujemy dzieci od 2,5 lat. Organizujemy dwie grupy wiekowe: 2,5 - 4 lata i druga grupa dzieci w wieku: 5 i 6 lat.

Zapewniamy dzieciom obowiązkowy  5 - godzinny pobyt, dla zainteresowanych rodziców 8 – godzinny z możliwością wydłużenia do 9 godzin.

Dnia 8 kwietnia 2014 r.  w godzinach od 13 do 15 serdecznie zapraszamy na „dzień otwarty”.

 

Zofia Stec

 

Pasowanie na przedszkolaków – październik 2013 r.

 

W pierwszej połowie listopada, po trudnym okresie adaptacyjnym w punktach przedszkolnych w Mariance, Czółnach i w Sobieszczanach maluszki zostały pasowane na przedszkolaków. W uroczystościach wzięli udział zaproszeni goście i rodzice.

Imprezy rozpoczynały się od powitania przez Panie Dyrektorki wszystkich rodziców, przybyłych gości i szczególnie ciepło podekscytowanych przedszkolaków. Po tej oficjalnej części w przygotowanym przez Panie programie artystycznym, przejęte dzieci prezentowały swoje umiejętności: recytowały wiersze, śpiewały, tańczyły. Szczególnym talentem aktorskim wykazały się starszaki, które występowały z dużą swobodą przed tak dużym audytorium.

Po występach odbyło się uroczyste pasowanie. Dzieci obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, każdego dnia przychodzić do niego z uśmiechem na twarzy, słuchać pań, pomagać kolegom oraz co najważniejsze, być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonym akcie ślubowania Panie Dyrektorki dużym czarodziejskim ołówkiem dokonały uroczystego pasowania na przedszkolaka. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i książeczki. Po tej części, maluchy zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.  Uroczystość ta pozwoliła wszystkim uczestnikom zintegrować się. Rodzice mieli okazję poznać przyjaciół swoich pociech, a maluchy pokazać im to, co lubią najbardziej, czyli wspólną dającą wiele radości zabawę.

GRATULUJĘ  PRZEDSZKOLAKOM I ŻYCZĘ IM OWOCNEGO, BOGATEGO W DOŚWIADCZENIA  POBYTU W PRZEDSZKOLU.

 

Zofia Stec

Koordynator projektu

 

Seminarium dla rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na seminarium psychologiczne i pedagogiczne na temat:

"Psychoedukacja oraz pedagogizacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka".

Spełniamy dziecięce marzenia

Projekt „Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu” był prezentowany jako przykład dobrej praktyki w Lublinie w Urzędzie Marszałkowskim. Funkcjonujące w jego obrębie punkty przedszkolne w Mariance, Czółnach i w Sobieszczanach kończą już drugi rok swojej pracy dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej.

Prezentacja

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji ukazującej pracę Punktów Przedszkolnych.

 

Seminarium dla rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na ostatnie w tym roku seminarium psychologiczne i pedagogiczne, które będzie połączone z zebraniem.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu 2.05.2013r punkty przedszkolne są nieczynne.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Cały cywilizowany świat troszczy się o swoich najmłodszych obywateli. Troska ta przejawia się w organizowaniu godnych warunków do ich rozwoju. Na całym świecie dostrzega się, jak ważna jest wczesna stymulacja i organizowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi, docenia się wpływ wczesnej edukacji na późniejsze osiągnięcia dziecka.

Dlatego też w trosce o tych najbardziej wymagających obywateli, działające przy szkole w Czółnach, Mariance i Sobieszczanach, darmowe, 10-godzinne punkty przedszkolne  już po raz trzeci zapraszają Rodziców do zapisywania swoich pociech  do w/w placówek. Przypominamy, że przedszkola są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Informujemy, że od 1.03.2013r. rozpoczęła się rekrutacja do punktów przedszkolnych.

Rodzice chętnych dzieci powinni wypełnić kartę zgłoszenia do punktu przedszkolnego w danej miejscowości, dostępną w kancelariach szkół, Biurze Projektu w Mariance oraz na stronie internetowej i złożyć ją w kancelarii danej placówki.  

 

Karta zgłoszenia
Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych

Regulamin projektu „EDUKACJA PRZEDSZKOLNA KLUCZEM DO SUKCESU"

 

 

Zapraszamy Rodziców do odwiedzania Akademii Zdrowego Żywienia

 

 

 

 

 

Niech Nowy Rok przyniesie nam radość, miłość,
pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią
nich dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens!

Serdeczne życzenia, aby każdy następny rok przynosił wszystko to, co w życiu najpiękniejsze.

Życzą Koordynatorzy projektu

 

 

Pasowanie na Przedszkolaka

Pasowanie na Przedszkolaka to ważna uroczystość przedszkolna dla naszych pociech. W Punkcie Przedszkolnym w Czółnach odbyła się ona w listopadzie, a w Mariance 12 grudnia. Ślubowanie było pierwszą w tym roku szkolnym otwartą imprezą, w której mogli uczestniczyć rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście.

Seminarium dla rodziców

W dniach 24 - 26 września 2012r. odbędą się seminaria dla rodziców na temat:

"Psychoedukacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka" oraz "Pedagogizacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka".

 

 

Drodzy Rodzice

Cieszymy się, że możemy Państwa znowu powitać w nowym roku szkolnym. W sposób szczególny witamy Rodziców, których dzieci rozpoczęły uczęszczanie do naszych przedszkoli od września. Rozpoczyna się kolejny rok edukacji poprzez zabawę. Będzie on pełen ciekawych doświadczeń - nowych umiejętności, przyjaźni, radości ze wspólnej zabawy oraz sukcesów.

SZANOWNI PAŃSTWO

      W związku z zakończeniem pierwszego roku realizacji projektu Edukacja przedszkolna kluczem do sukcesu, pragnę Państwu podziękować za współpracę, zrozumienie, udział w seminariach. Mam nadzieję, że uzupełniona przez Państwa wiedza o wychowaniu i rozwoju dzieci, zaowocuje ścisłą współpracą z przedszkolem w integrowaniu działań wychowawczych, które wprowadzą  dzieci w świat ludzi dorosłych i nauczą ich trudnej sztuki życia. Działania te będą  tym korzystniejsze, im częściej Państwo będą  nawiązywać  bliskie kontakty z nauczycielami i będą skłonni do wzajemnego współdziałania.

     Państwa zaangażowanie w życie placówki nie tylko łączy Was z przedszkolem, ale i ze sobą. Dobra współpraca przynosi korzyści zarówno jednej jak i drugiej stronie. Podnosi jakość pracy placówki i ułatwia oddziaływanie wychowawcze w stosunku do dzieci, daje szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako wychowawców, którzy odpowiadają za wszechstronny rozwój dzieci. „Współdziałanie jest właściwe dopiero wtedy, gdy cel jest wspólny”, a troska o dobro i rozwój dziecka jest celem zarówno rodziców jak i przedszkola.

    Dziękując za rok pełen wrażeń i sukcesów, życzę Państwu słonecznych, bezpiecznych wakacji, wspaniałego wypoczynku i wielu niezapomnianych przeżyć. Liczę na dalszą owocną współpracę.

    Wam  Kochane Dzieci także składam serdeczne życzenia. Życzę Wam, żebyście zawsze miały ochotę do zabawy i poznawania świata oraz żeby każdy dzień był dla Was radosny, pełen wrażeń.

 

Koordynator projektu

Zofia Stec

 

 

Seminarium dla rodziców

W dniach 15 - 17 maja 2012r. odbędą się seminaria dla rodziców na temat:

"Psychoedukacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka" oraz "Pedagogizacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka".

Seminaria będą połączone z zebraniami dla rodziców.
 

Konkurs "Mój anioł"

W okresie świątecznym p. Monika Wójtowicz z Punktu Przedszkolnego w Czółnach zorganizowała konkurs pt. "Mój anioł".

Konkurs cieszył sie dużym zainteresowaniem, gdyż wzięło w nim udział aż 7 przedszkoli (Punkt Przedszkolny w Czółnach, Sobieszczanach, Mariance, Przedszkole w Radawczyku, Krężnicy Jarej, Niedrzwicy Dużej i Przedszkole nr 53 w Lublinie) z których napłynęło 67 prac stworzonych przez dzieci. 

 

Szanowni Rodzice,

 

Informujemy, że przy szkołach w  Czółnach, Mariance i w Sobieszczanach funkcjonują darmowe, 10-godzinne punkty przedszkolne, które są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staramy się, aby w naszych punktach panowała atmosfera zgody, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Dziecko jest dla nas najwyższą wartością, ma swoje prawa, ale ma też obowiązki...

 

Informacja dla Rodziców

Informujemy, że w okresie od 27.12.2011 do 30.12.2011 przedszkola będą pracowały w stałych godzinach. Jeśli Rodzice planują pozostawienie dziecka w domu, prosimy o tym poinformować nauczycieli i napisać dla niego zwolnienie.

W miarę możliwości prosimy o uczestnictwo dzieci w zajęciach.

Jadą, jadą sanie, księżyc złoty świeci.
Hej, jedzie w nich Mikołaj do wszyściutkich dzieci.

Już od samego rana przedszkolaki nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Św. Mikołaja. Pomimo braku białego puchu 6 grudnia do naszych przedszkoli przybył Św. Mikołaj. Na jego wizytę dzieci cierpliwie czekały. Wcześniej nauczyły się wielu piosenek i wierszy, które specjalnie dla niego przygotowały.

Seminarium dla rodziców

W dniach 21 - 23 listopada 2011r. odbędą się seminaria dla rodziców na temat:
„Psychoedukacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka”

Oficjalne otwarci PP w Czółnach

9 listopada b.r. Punkt Przedszkolny w Czółnach został oficjalnie i uroczyście otwarty. W tym bardzo ważnym wydarzeniu wzięli udział zaproszeni goście oraz nasze wspaniałe przedszkolaki i ich Rodzice. Po przywitaniu przez panią dyrektor Alinę Kłos przybyłych gości, ksiądz Marian Kaczmara poświecił przedszkole oraz została przecięta wstęga - symbolizująca oficjalne otwarcie. Uroczystość uświetniły występy Maluchów.

 

Urodziny Honoratki w PP w Mariance

W PP w Mariance obchodziliśmy kolejne urodzinki.

Idzie misio, idzie słonik,
idzie lalka no i konik,
wszyscy razem z balonami,
z najlepszymi życzeniami,
bo to dzień radosny wielce,
masz już jeden roczek więcej :)

Najserdeczniejsze życzenia urodzinowe składają pani Dyrektor i koordynatorzy projektu.


 

Oficjalne otwarci PP w Mariance

12 października b.r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia Punktu Przedszkolnego w Mariance. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przez panią dyrektor Edytę Golewską dzieci, rodziców oraz przybyłych gości.

Pierwsze urodziny w PP w Mariance

Trzeciego października Kacperek obchodził swoje 4 urodziny. Mama Kacperka na przyjęcie urodzinowe przygotowała przepyszny tort dla wszystkich przedszkolaków, za co jej bardzo dziękujemy. Po złożeniu solenizantowi życzeń, zaśpiewaniu sto lat i wręczeniu drobnego upominku przyszedł czas na małe co nieco i wesołą zabawę.

Solenizantowi samych słonecznych dni i przeżycia niezapomnianych przygód w naszym przedszkolu życzy także Dyrektor i koordynatorzy projektu.

 

Seminarium dla rodziców

W dniach 19 - 28 września 2011r. odbędą się seminaria dla rodziców na temat:

„Psychoedukacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka”

„Pedagogizacja rodziców kluczem do zrozumienia potrzeb dziecka”

Dni otwarte w przedszkolu w Sobieszczanach

W dniach 30 i 31 sierpnia w przedszkolu w Sobieszczanach odbyły się  "dni otwarte". W tym czasie dzieci miały możliwość zapoznania się z miejscem do którego będą uczęszczały jak również poznania swoich pań nauczycielek. Przyszłe przedszkolaki chętnie sie bawiły,  w przedszkolu jest dużo nowych oraz interesujących zabawek przez co dzieci z ciekawością po nie sięgały. Większość dzieci brała również chętnie udział we wspólnych zabawach na dywanie oraz przy muzyce. Na zakończenie dzieci wspólnie bawiły się na placu zabaw, co było dla nich chyba największą radością.