Szanowni Rodzice.

W trosce o najmłodszych obywateli naszej gminy w Szkole Podstawowej w Mariance, Czółnach i Sobieszczanach od 01 września będą prowadzone dziesięciogodzinne Punkty Przedszkolne, finansowane ze środków EFS.

Zapewniamy dzieciom wczesną stymulację poprzez organizowanie środowiska sprzyjającego jego właściwego rozwoju. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie wczesnego dzieciństwa możliwości rozwojowe dzieci są największe, przygotowaliśmy dla naszych milusińskich bogatą ofertę zajęć: język angielski, zajęcia logopedyczne, rytmikę, zajęcia specjalistyczne z psychologiem, pedagogiem, informatyczne. Zapewniamy rozwój umiejętności matematycznych, społecznych, plastycznych i innych wynikających z realizacji podstawy programowej. Będą też prowadzone indywidualne zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, przez psychologów i pedagogów. Wiek przedszkolny jest tym momentem, kiedy najskuteczniej i najłatwiej jest niwelować różnice rozwojowe.

Wczesna edukacja to najlepszy czas na rozwój możliwości intelektualnych człowieka – trzeba pamiętać, że znaczna ich część kształtuje się do piątego roku życia. Umiejętności, które małe dzieci wyniosą z przedszkola – procentują w szkole – takie dzieci lepiej się uczą, lepiej radzą sobie w życiu dorosłym, częściej zdobywają wyższe wykształcenie. Wczesna edukacja to najefektywniejszy sposób wyrównywania szans edukacyjnych dzieci. To też inwestycja w lepiej wykształcone, a co za tym idzie zamożniejsze społeczeństwo.

Oprócz bogatej oferty zajęć edukacyjnych zapewniamy bezpłatne wyżywienie (obiad, podwieczorek), niezbędne materiały do zajęć plastyczno-technicznych. Ponadto oferujemy pomoce dydaktyczne zapewniające rozwój, stymulacje funkcji poznawczych, językowych.

Osoby zainteresowane naszą ofertą proszone są o złożenie Karty zgłoszenia w Biurze projektu w Szkole Podstawowej w Mariance lub w szkołach przy których będą prowadzone Punkty Przedszkolne.  Karty są dostępne w Biurze projektu i na stronach internetowych szkół:

www.szkolamarianka.internetdsl.pl;
            www.spczolna.edupage.org;
            www.spsobieszczany.tnb.pl;

Udzielamy też informacji telefonicznych: 81 5175034,  665711034

Karta zgłoszenia

Kryteria rekrutacji do punktów przedszkolnych

Regulamin