RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 - 8:00 - schodzenie sie dzieci do przedszkola /przedszkole w Sobieszczanach/

7:00 - 8:00 - schodzenie sie dzieci do przedszkola /przedszkole w Mariance i Czółnach/

8:00 - 9:00 - zabawa z elementami ruchu / ćwiczenia gimnastyczne - poranne, porządkowanie sali, czynności higieniczne

9:00 - 9:15 - śniadanie

9:15 - 9:30 - czynności higieniczne, mycie zębów

9:30 - 10:00 - zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

10:00 - 11:00 - wyjście na dwór, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu

10:00 - 11:30 - zajęcia dydaktyczno wychowawcze

11:30 - 12:00 - obiad

12:30 - 13:15 - odpoczynek po obiedzie, zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (czytanie bajek, słuchanie muzyki)

13:15 - 14:15 - zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, logopedia

14:15 - 15:00 - zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe

15:00 - 15:30 - czynności higieniczne, podwieczorek

15:30 - 16:30 - zajęcia integracyjne, gry i zabawy stolikowe, czytanie książeczek, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu./przedszkole w Sobieszczanach/

15:30 - 17:00- zajęcia integracyjne, gry i zabawy stolikowe, czytanie książeczek, czynności porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu./przedszkole w Mariance i Czółnach/