Dnia 15.07.2010 r. w lublinie została podpisana umowa Nr 203/RS/PD/2010pomiędzy panem Krzysztofem Babiszem - Kuratorem Oświaty w Lublinie, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego a Gminą Niedrzwica Duża na dofinansowanie zadania wynikającego z uchwały Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła" na dofinansowanie zadań własnych w celu udzielania wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych.

 

www.radosnaszkola.men.gov.pl