PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W SP W MARIANCE

W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Miesiąc

Zadania

Uwagi

WRZESIEŃ

1.Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów  do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2010/2011 ( - wybór kandydatów; - przygotowanie kart do głosowania; - przeprowadzenie wyborów; -liczenie głosów;  - sporządzenie protokołu z pracy komisji; -ogłoszenie wyników).

2.Przydział obowiązków w SU.

Opracowanie planu pracy.

3.Przygotowanie gazetki ściennej z okazji Dnia Chłopaka.

4.Sprzedaż kalendarzy, ściąg, cegiełek (akcja Pomóż i TY)

 

PAŹDZIERNIK

1.Przygotowanie upominków i laurek dla nauczycieli  z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wręczenie ich podczas uroczystej akademii.

2.Wykonanie gazetki okolicznościowej.

 

LISTOPAD

1.Andrzejki:

* zorganizowanie dnia wróżb i przepowiedni,

* dyskoteka andrzejkowa,

* bufet- dochód ze sprzedaży przeznaczony na potrzeby SU

2.Zbieranie darów dla powodzian.

3.Wykonanie gazetek okolicznościowych:

- Wszystkich Świętych 01.11.

- Święto Niepodległości 11.11.

 

GRUDZIEŃ

1.Wspólne ubieranie choinki szkolnej.

2.Święta Bożego Narodzenia.

* przygotowanie i wysłanie kartek z życzeniami do innych placówek oświatowych i emerytowanych pracowników szkoły.

* Przygotowania do Wigilii szkolnej- dekorowanie szkoły

3.Wykonanie gazetek okolicznościowych:

- Mikołajki 06.12.,

- Święta Bożego Narodzenia.

 

STYCZEŃ

1.Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Babci i Dziadka.

2.Choinka szkolna (bufet- dochód ze sprzedaży przeznaczony na potrzeby SU)

 

 

LUTY

1.Walentynkowa Poczta Serduszkowa:- przygotowanie serduszek na życzenia;- sprzedaż serduszek;- wręczanie życzeń adresatom przez Amorki.

2.Dyskoteka.

3.Gazetka z okazji Dnia Świętego Walentego.

4.Światowy Dzień Kota- prezentacja zdjęć naszych pupili. Konkurs plastyczny.

 

 

MARZEC

1.Dzień Zielonych – konkurs na najciekawszy strój zielony z okazji pierwszego dnia wiosny.

2.Konkurs na najfajniejszy projekt stroju dla Marzanny.

 

KWIECIEŃ

1.Udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom- uczniowie SP czytają przedszkolakom.

2. Obchody Dnia Ziemi.

3. Przygotowanie gazetki z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

 

MAJ

2. Festyn rodzinny

- loteria fantowa,

- kramik słodkości

- kiermasz prac uczniów

- przedstawienie teatralne

- podarunki dla rodziców.

3. Konkurs na najpiękniejszy wiersz i pracę literacką „Dla Ciebie Mamo”

 

 

CZERWIEC

1.Pożegnanie klas szóstych. przygotowanie pamiątek dla absolwentów, pożegnanie nauczycieli.

 

 

 

Cały rok:

Dzień bez stresu: - 13 każdego miesiąca dniem bez jedynki

Akcja pomysłów- skrzynka na propozycje uczniów.

Akcje charytatywne:

- „Pomóż i Ty”

-  „Góra grosza”

- zbiórka darów dla powodzian

Zbiórka zużytych baterii.

Zbiórka plastikowych korków- Pomoc dla Adriana.

Prowadzenie gazetki informacyjnej.